De kritische factor in het drinkwaterproces

Op onze zuiveringsstations maken we drinkwater van de beste kwaliteit. Daar werken onze procesoperators. Zij beheren de modernste zuiveringstechnieken die zorgen voor het schone drinkwater uit de kraan. De procesoperators zijn ook te vinden op de suppletie- en distributiepompstations. Op die stations zorgen we dat er altijd genoeg water beschikbaar is voor iedereen en dat het water met de juiste druk uit de kraan komt.

Maak jezelf onmisbaar

Onze procesoperators zijn verantwoordelijk voor onze zuiverings- en pompstations en de processen die daar plaatsvinden. De procesoperators bedienen en controleren de stations. Daarbij worden hygi√ęne, veiligheid en de waterkwaliteitseisen niet uit het oog verloren. Ook doen zij verbetervoorstellen en optimaliseren de zuiveringstechnieken en -processen. Zo wordt de kwaliteit verbeterd en kosten bespaard. Volgens een vastgesteld plan voeren zij onderhoud uit aan de machines en installaties van het productieproces. Een eventuele storing lossen zij in eerste instantie zelf op, zodat de leveringszekerheid op het gebied van kwaliteit, kwantiteit en veiligheid gewaarborgd blijft.
Dit zijn je verantwoordelijkheden
  • Bedienen en controleren van de zuiverings- en distributiepompstations
  • Onderhoud uitvoeren aan de machines in het productieproces
  • Regelen, co√∂rdineren en begeleiden van klussen die op de locaties worden uitgevoerd
  • Verzamelen, analyseren en valideren van relevantie informatie betreffende waterhoeveelheden, waterkwaliteit, storingen en energieverbruik

Ontdek andere werkgebieden